udary mózgu

Udary mózgu po przyjęciu szczepionki AstraZeneca

Udary mózgu po przyjęciu szczepionki AstraZeneca

Udary mózgu po przyjęciu szczepionki AstraZeneca miały miejsca w trzech przypadkach. Co było powodem wystąpienie tego skutku ubocznego? Według autorów artykułu opublikowanego w „Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry” miało to miejsce u osób z niską liczbą płytek krwi a także przeciwciała, sprzyjające zakrzepom. Zwróćmy uwagę, że sprawa dotyczyła żył, znajdujących się w mózgu. Nie odnotowano jeszcze niedokrwiennego udaru, który spowodowałby zator w tętnicy. A to właśnie jest najczęściej występujący zator.

Kim byli pacjenci, u których wykryto zatory?

Trzydziestokilkuletnia kobieta, której podano preparat AstraZeneca, zaczęła odczuwać pulsujący ból głowy. Ból występował wokół oka, po prawej stronie głowy. Po pięciu dnia czuła bardzo duże osłabienie mięśni połowy twarzy, nogi oraz ramienia. Kobietę poddano leczeniu, wliczając w to zabieg chirurgiczny. Niestety nie udało się jej odratować i zmarła.

Druga pacjentka miała niecałe czterdzieści lat. Po 12 dniach od zaszczepieniu się zaczęła odczuwać dezorientację, ból głowy a także osłabienie lewego ramienia. Do tych objawów doszła utrata wzroku, ale tylko po lewej stronie. Miała ona jednak więcej szczęścia niż jej poprzedniczka, gdyż kobietę tę udało się szczęśliwie uratować.

Trzecia osoba to mężczyzna w wieku czterdziestu kilku lat. U niego objawy pojawiły się trzy tygodnie po otrzymaniu szczepionki. Zaczął wtedy doznawać problemów z mówieniem, a także gorzej rozumiał mowę. To kolejny pacjent, którego szczęśliwie udało się odratować.

Eksperci o udarach mózgu po przyjęciu szczepionek

David Werring z UCL Queen Square Institute of Neurology stwierdza, że małopłytkowość spowodowana szczepieniem może prowadzić do zakrzepów w żyłach mózgu oraz blokowania tętnic mózgowych. Grupa badawcza jest zgodna co do tego, że pacjentów, którzy otrzymali szczepionkę AstraZeneca, powinno się jak najszybciej zbadać pod kątem VITT. Skrót ten oznacza indukowaną szczepieniem zakrzepową małopłytkowość immunologiczną. (ang. vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia).

Mimo to naukowcy nie namawiają do zaniechania szczepień.

– W obecnym okresie szczepień przeciw COVID-19 potrzebny jest wysoki poziom podejrzliwości w celu zidentyfikowania epizodów skrzepów po przyjęciu szczepienia. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że te skutki uboczne są rzadkie, dużo rzadsze niż zakrzepy żylne i udary niedokrwienne spowodowane przez COVID-19 – czytamy w komentarzu do artykułu.