Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

Każdy pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę ma prawo do wykorzystania urlopu. Kiedy kobieta urodzi dziecko również ma możliwość skorzystania z urlopu, który nazywamy urlopem macierzyńskim. Z kolei po jego zakończeniu może zdecydować się na urlop wypoczynkowy. Warunkiem jest umowa o pracę, albo zatrudnienie na podstawie umowy powołania, wyboru, mianowania bądź spółdzielczej umowy o pracę. W takich przypadkach kobieta posiada ubezpieczenie zdrowotne, które jest warunkiem do otrzymania urlopu macierzyńskiego i wypoczynkowego. Kiedy mamy do czynienia z innym rodzajem umowy, czyli umowa zlecenie czy dzieło istnieje możliwość podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W takim przypadku ubezpieczenie ma dobrowolny charakter i oznacza to możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego po urodzeniu dziecka.

Wymiar urlopu macierzyńskiego jest ściśle zależny od ilości urodzonych dzieci. Jedno dziecko to urlop przysługujący w okresie 20 tygodni od porodu. Pracodawca musi się zgodzić, jeśli pracownica pragnie skorzystać z tego rodzaju urlopu tuż po odbyciu urlopu macierzyńskiego. Wszystkie te działania wiążą się z pragnieniem spędzenia jeszcze większej ilości czasu z małym dzieckiem, które w takiej sytuacji nie musi zostać odesłane do żłobka. Warto wspomnieć, że ojciec również ma możliwość skorzystania z tego urlopu, jednakże tylko pod warunkiem, że nie wykorzystano go wcześniej przez matkę.